vitamin-c energy drink

نوشیدنی انرژی زا ویتامین C تی رکس علاوه بر دارا بودن ویتامین C دارای مقادیر قابل توجهی از ویتامین های گروه Bو همچنین تائورین و کافئین نیز می باشد. که مصرف آن موجب عملکرد بهتر مغز و افزایش تمرکز می گردد و همچنین کافئین باعث افزایش عملکرد شناختی مغز و حافظه می گردد.

فواید و خواص نوشابه انرژی زا ویتامین سی

 

این محصول نیز علاوه بر دارا بودن فواید ویتامین های گروه B ، دارای ویتامین C می باشد که موجب :

  •  بهبود وضعیت احساسی ( نشاط آوری )
  •  افزایش تمرکز و سرعت واکنش
  •  افزایش انرژی و رفع خستگی
  • بهبود و افزایش عملکرد
  •  تحریک متابولیسم بدن