vitamin c نوشابه انرژی زا ویتامین سی : نوشیدنی انرژی زا ویتامین C تی رکس علاوه بر دارا بودن ویتامین C دارای مقادیر قابل توجهی از ویتامین های گروه Bو همچنین تائورین و کافئین نیز می باشد. که مصرف آن موجب عملکرد بهتر مغز و افزایش تمرکز می گردد و همچنین کافئین باعث افزایش عملکرد شناختی مغز و حافظه می گردد.

جدول انرژی نوشابه انرژی زا ویتامین سی :

energy table vitaminc
vitamin c
vitamin c

فواید و خواص نوشابه انرژی زا ویتامین سی :

  • این محصول نیز علاوه بر دارا بودن فواید ویتامین های گروه B ، دارای ویتامین C می باشد که موجب :
  • بهبود وضعیت احساسی ( نشاط آوری )
  • افزایش تمرکز و سرعت واکنش
  • افزایش انرژی و رفع خستگی
  • بهبود و افزایش عملکرد
  • تحریک متابولیسم بدن