vitamin c

نوشابه انرژی زا ویتامین سی

  • نوشیدنی انرژی زا ویتامین C تی رکس علاوه بر دارا بودن ویتامین C دارای مقادیر قابل توجهی از ویتامین های گروه Bو همچنین تائورین و کافئین نیز می باشد. که مصرف آن موجب عملکرد بهتر مغز و افزایش تمرکز می گردد و همچنین کافئین باعث افزایش عملکرد شناختی مغز و حافظه می گردد.
vitamin c
energy table vitaminc
vitamin c

فواید و خواص نوشابه انرژی زا ویتامین سی

  • این محصول نیز علاوه بر دارا بودن فواید ویتامین های گروه B ، دارای ویتامین C می باشد که موجب :
  • • بهبود وضعیت احساسی ( نشاط آوری )
  • • افزایش تمرکز و سرعت واکنش
  • • افزایش انرژی و رفع خستگی
  • • بهبود و افزایش عملکرد
  • • تحریک متابولیسم بدن